sa letra ng uu

under de saya under de saya

takot sa misis. husband afraid to his wife.

under the table under the table

lagay o suhol. bribe

utak-biya utak-biya

bobo. Hinalintulad sa biya kc maliit ang ulo na parang walang utak. dumb

utol utol

kapatid. galing sa salitang "kaputol". sibling

uzi uzi

galing sa salitang "USIsero".chismoso, taong mahilig magusisa.