sa letra ng jj

jologs jologs

a word to describe a cheap person skwaking. di maganda pumorma ng damit. baduy. pangit o bakya ang taste.

Halimbawa:

Ba't ba ang jologs-jologs ng taste mo?